[email protected]

011/ 3282-584

SuportTQMa

|

Posvetite se poslu i prepustite nama brigu oko:

check-whiteIspunjenja zahteva zakonske regulative

check-whiteUsaglašenosti prema aktuelnim zakonima

check-whitePrimene u svakodnevnom poslovanju

check-whiteInterakciju sa inspekcijama i kontrolama

Posvetite se poslu i prepustite nam brigu oko:

check-whiteZakonske regulative

check-whiteUsaglašenosti prema aktuelnim zakonima

check-whitePrimene u svakodnevnom poslovanju

check-whiteInterakciju sa inspekcijama i kontrolama

Bezbednost i zdravlje na radu - BZR

Šta se dobija uvođenjem sistema BZR:

 • Usklađivanje poslovanja sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i povezanim zakonskim i podzakonskim aktima o radnim odnosima
 • Analiza podataka o kadrovima, opremi i radnim uslovima
 • Procene rizika svih radnih mesta
 • Izrada kompletne dokumentacije (u sedištu firme i po potrebi na svim lokacijama na kojima organizacija posluje)
 • Obuka rukovodstva i zaposlenih za BZR
 • Testiranje svih zaposlenih i vođenje svih evidencija iz BZR-a
 • Utvrđivanje odgovornosti za BZR po strukturi firme u pravilniku BZR
 • Maksimalno prilagođena primena zakonske regulative prema uhodanim praksama i načinu poslovanja u firmi

Šta se dobija održavanjem sistema BZR:

 • Redovni obilasci lokacija - u dogovoru sa klijentom
 • Provera stanja i ažuriranje dokumentacije
 • Provere primene sistema BZR prema zakonskoj regulativi
 • Ažuriranje dokumentacije pri svakoj promeni i dopuni zakonske regulative
 • Ažuriranje dokumentacije pri svakoj promeni procesa rada, radnog okruženja i/ili pri zapošljavanju i otpuštanju radnika
 • Obuke i periodične provere znanja zaposlenih
 • Redovne i vanredne odbrane sistema pred inspekcijom i propratne aktivnosti na osnovu inspekcijskog zapisnika i rešenja unutar zadatih rokova
 • Kompletno vođenje procedure u slučaju provrede na radu

Zašto angažovati SUPORT-TQM?

Konsultantska firma sa licencom i inženjerima sa položenim stručnim ispitom

Iskustvo i reference u velikom broju delatnosti i firmi raznih struktura

Odgovorna lica sa višegodišnjim iskustvom, orijentisanim na praktičnost i efikasnost u primeni

Pouzdana usluga održavanja sistema

Uhodana saradnja sa licenciranim firmama čije su usluge potrebne radi kompletiranja dokumentacije koju propisuje zakonska regulativa

U slučaju hitnih situacija dostupni smo 24 časa i posvećujemo se rešavanju problema u zadatom roku od strane inspekcije

Imate pitanja za nas?Kontaktirajte nas