[email protected]

011/ 3282-584

SuportTQMa

|

Posvetite se poslu i prepustite nama brigu oko:

check-whiteIspunjenja zahteva zakonske regulative

check-whiteUsaglašenosti prema aktuelnim zakonima

check-whitePrimene u svakodnevnom poslovanju

check-whiteInterakciju sa inspekcijama i kontrolama

Posvetite se poslu i prepustite nam brigu oko:

check-whiteZakonske regulative

check-whiteUsaglašenosti prema aktuelnim zakonima

check-whitePrimene u svakodnevnom poslovanju

check-whiteInterakciju sa inspekcijama i kontrolama

CE znak - Znakovi kvaliteta EU

Sigurnosni zahtevi (bezbednost proizvoda) za plasiranje proizvoda u EU:

 • Proizvodi bez CE Znaka mogu biti odbijeni/zabranjeni na tržištima EU
 • Proizvod sa CE Znakom dobija slobodu kretanja/distribucije u celoj EU, bez potrebe za daljim testiranjima
 • Specifična direktiva pokriva određene proizvode, Tržište zahteva ispunjenje relevantnih direktiva za specifičan proizvod
 • Za ispunjenje zahteva bezbednosti proizvoda kompanije i njihovi zaposleni snose pravnu odgovornost

Ciljevi CE znak-a

 • Sigurniji/bezbedniji proizvodi
 • Ocena opasnosti proizoda i dokumentovanje procene rizika
 • Slobodno kretanje proizvoda u EU
 • Usaglašenost sa pojedinačnim zakonodavstvima, direktivama država članica kroz CE znak
 • Isticanje pred kupcima i potrošačima radi većeg poverenja

Principi CE označavanja:

 • CE znak na proizvodu je deklaracija da
  • Je proizvod prilagođen svim odredbama primenljivim u EU
  • Da su izvršene odgovarajuće procedure procene konformizma/usaglašenosti
 • CE znak simbolizuje prilagođenost svim obavezama za proizvod na osnovu konkretnih direktiva EU

Proces dobijanja CE znaka:

 • Interna kontrola proizvodnje
 • Ispitivanje EC tipa proizvoda
 • Konformizam sa tipom proizvoda
 • Pouzdanost u kvalitet proizvodnje
 • Pouzdanost u kvalitet proizvoda
 • Verifikacija proizvoda
 • Verifikacija jedinice
 • Pouzdanost potpuni kvalitet

Dokumentacija za dobijanje i stavljanje CE Znaka na proizvod

 • TCF (Technical Construction File), kao deo procedure i njegova sadržina, jezik, format
 • Ispitivanje EC tipa proizvoda
 • Deklaracija o konformizmu/usaglašenosti sadrži:
  • Osnovni opis proizvoda (performanse/karakteristike)
  • Dizajn, crteži i dijagrami
  • Detaljni tehnički podaci za osnovne aspekte proizvoda
  • Lista standarda i/ili primenjena rešenja
  • Procene rizika u projektovanju; pripremi , proizvodnji i eksploataciji
  • Izveštaj o proračunima i testiranja koja su izvršena
  • Certifikat i izveštaj o inspekciji
  • Dodatni interni uslovi u slučaju serijske proizvodnje
 • CE uputstvo za upotrebu proizvoda

CE Znak se mora postaviti:

 • Na sve nove proizvode bez obzira gde su proizvedeni
 • Na sve korišćene proizvode uvezene iz trećih zemalja
 • Bitno izmenjene proizvode koji su predmet direktiva kao novi proizvodi

Provera, forma i opis CE Znaka, pravilno postavljanje i vidljivost na proizvodu/pakovanju/u dokumentaciji, kao i njegova neizbrisivost

Zašto angažovati SUPORT-TQM?

Konsultantska firma sa licencom i inženjerima sa položenim stručnim ispitom

Iskustvo i reference u velikom broju delatnosti i firmi raznih struktura

Odgovorna lica sa višegodišnjim iskustvom, orijentisanim na praktičnost i efikasnost u primeni

Pouzdana usluga održavanja sistema

Uhodana saradnja sa licenciranim firmama čije su usluge potrebne radi kompletiranja dokumentacije koju propisuje zakonska regulativa

U slučaju hitnih situacija dostupni smo 24 časa i posvećujemo se rešavanju problema u zadatom roku od strane inspekcije

Imate pitanja za nas?Kontaktirajte nas