[email protected]

011/ 3282-584

SuportTQMa

|

Posvetite se poslu i prepustite nama brigu oko:

check-whiteIspunjenja zahteva zakonske regulative

check-whiteUsaglašenosti prema aktuelnim zakonima

check-whitePrimene u svakodnevnom poslovanju

check-whiteInterakciju sa inspekcijama i kontrolama

Posvetite se poslu i prepustite nam brigu oko:

check-whiteZakonske regulative

check-whiteUsaglašenosti prema aktuelnim zakonima

check-whitePrimene u svakodnevnom poslovanju

check-whiteInterakciju sa inspekcijama i kontrolama

SRPS ISO 14001:2015 – EMS
Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

Glavni ciljevi sistema ISO 140001:2015:

 • Zaštita životne sredine
 • Upravljanje otpadom – čvrsti, tečni, gasoviti
 • EMS sistem prilagođen veličini, lokaciji i proizvodno/poslovnim procesima firme

Ispunjenje zahteva:

 • Zakonske regulative i pratećih propisa (u pogledu emisija u vazduh, zemljište, vodene tokove)
 • Ostalih stakeholder-a
 • Tržišta, javnosti i ekonomskih mera za zaštitu životne sredine

Proces implementacije sistema ISO 14001:2015:

 • Politika zaštite životne sredine
 • Identifikacija aspekta životne sredine na koje utiču aktivnosti organizacije
  • Uticaji objekta (izgradnje, održavanja, rušenja)
  • Uticaji procesa proizvodnje/realizacije usluga
  • Uticaji proizvoda/usluga
 • Određivanje granica primene – cela ili deo organizacije
 • Postavljanje ciljeva i prioriteta EMS sistema
 • Uspostavljanje i održavanje postupaka koji prate uticaj poslovanja na životnu sredinu
 • Dokumentacija sistema EMS, Struktuirani dokumentovani procesi
 • Integrisanje sistema zaštite životne sredine u proces upravljanja i poslovanja firme
 • Praćenje, kontrola, monitoring integracije EMS sistema u poslovanju firme

Održavanje i unapređivanje sistema ISO 14001:2015:

 • Konstantno ažuriranje informacija o zaštiti sredine (načine zaštite)
 • Praćenje eksternih uticaja i prilagođavanje EMS sistema

Zašto angažovati SUPORT-TQM?

Konsultantska firma sa licencom i inženjerima sa položenim stručnim ispitom

Iskustvo i reference u velikom broju delatnosti i firmi raznih struktura

Odgovorna lica sa višegodišnjim iskustvom, orijentisanim na praktičnost i efikasnost u primeni

Pouzdana usluga održavanja sistema

Uhodana saradnja sa licenciranim firmama čije su usluge potrebne radi kompletiranja dokumentacije koju propisuje zakonska regulativa

U slučaju hitnih situacija dostupni smo 24 časa i posvećujemo se rešavanju problema u zadatom roku od strane inspekcije

Imate pitanja za nas?Kontaktirajte nas