[email protected]

011/ 3282-584

SuportTQMa

|

Posvetite se poslu i prepustite nama brigu oko:

check-whiteIspunjenja zahteva zakonske regulative

check-whiteUsaglašenosti prema aktuelnim zakonima

check-whitePrimene u svakodnevnom poslovanju

check-whiteInterakciju sa inspekcijama i kontrolama

Posvetite se poslu i prepustite nam brigu oko:

check-whiteZakonske regulative

check-whiteUsaglašenosti prema aktuelnim zakonima

check-whitePrimene u svakodnevnom poslovanju

check-whiteInterakciju sa inspekcijama i kontrolama

OHSAS – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu

Ciljevi OHSAS 18001:2007 standarda:

 • Identifikacija i kontrola rizika za zdravlje i bezbednost zaposlenih
 • Smanjenje rizika od potencijalnih opasnosti po zdravlje i bezbednost zaposlenih
 • Usaglašenost sa zakonskom regulativom na polju bezbednosti i zdravlja na radu
 • Primenljivost u svim vrstama organizacija

Dodatne dobiti uvođenja OHSAS 18001:2007 standarda:

 • Uspostavljanje sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu
 • Eliminisanje ili svođenje rizika za bezbednost i zdravlje na radu na minimum
 • Primena, održavanje i stalno poboljšavanje zdravlje i bezbednost na radu
 • Uspostavljanje politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
 • Dokaz posvećenosti zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu pred drugima
 • Naknadna sertifikacija ovog sistema od strane sertifikacione organizacije

Pri projektovanju i implementaciji OHSAS-a, uzimaju se u obzir:

 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Ciljevi politike i strategije preduzeća u pogledu zaštite zdravlja i bezbednošću na radu
 • Zahtevi standarda OHSAS 18001:2007
 • Složenost procesa i proizvoda i/ili usluga organizacije
 • Kriterijumi sertifikacionih organizacija
 • Iskustvo konsultanta i osobe odgovorne za implementaciju ovog standarda

Sistem se implementira na svim nivoima i funkcijama, i pokriva celokupnu organizaciju.

Zašto angažovati SUPORT-TQM?

Konsultantska firma sa licencom i inženjerima sa položenim stručnim ispitom

Iskustvo i reference u velikom broju delatnosti i firmi raznih struktura

Odgovorna lica sa višegodišnjim iskustvom, orijentisanim na praktičnost i efikasnost u primeni

Pouzdana usluga održavanja sistema

Uhodana saradnja sa licenciranim firmama čije su usluge potrebne radi kompletiranja dokumentacije koju propisuje zakonska regulativa

U slučaju hitnih situacija dostupni smo 24 časa i posvećujemo se rešavanju problema u zadatom roku od strane inspekcije

Imate pitanja za nas?Kontaktirajte nas