[email protected]

011/ 3282-584

SuportTQMa

|

Posvetite se poslu i prepustite nama brigu oko:

check-whiteIspunjenja zahteva zakonske regulative

check-whiteUsaglašenosti prema aktuelnim zakonima

check-whitePrimene u svakodnevnom poslovanju

check-whiteInterakciju sa inspekcijama i kontrolama

Posvetite se poslu i prepustite nam brigu oko:

check-whiteZakonske regulative

check-whiteUsaglašenosti prema aktuelnim zakonima

check-whitePrimene u svakodnevnom poslovanju

check-whiteInterakciju sa inspekcijama i kontrolama

ISO 27001 – Sistem menadžmenta bezbednošću Informacija

Ciljevi sistema ISO 27001:

 • Obezbeđivanje svih neophodnih kontrola poverljivih informacija radi zaštite podataka kojima organizacija raspolaže ili ih obrađuje
 • Obezbeđivanje sigurnosti/pouzdanosti informacija – poverljivost, celovitost, raspoloživost
 • Smanjenjenje rizika od korumpiranja ili gubitka informacija i posledica istih
 • Usklađenost sa zakonskom regulativom

Upravljanje/kontrolisanje rizika:

 • Procena rizika bezbednosti informacija
 • Prepoznavanje uzroka nebezbednosti informacija
 • Rana identifikacija ranjivosti, pretlji i propusta koje utiču na bezbednost informacija
 • Procena verovatnoće pojavljivanja rizika
 • Težine posledica
 • Izbor i sprovođenje mera
 • Smanjenje rizika i prevencija/ublažavanje posledica
 • Praćenje, monitoring pojavljivanja uzroka, izveštavanje o riziku

Elementi sistema 27001:

 • Dokumentovani sistem mng sigurnosti i pouzdanosti informacija
 • Obezbeđivanje resursa i implementacija sistema
 • Interne provere sistema menadžmenta sigurnosti informacija
 • Monitoring, poboljšanje i prilagođavanje pri promeni na tržištu
 • Optimizacija resursa za distribuciju i čuvanje podataka

Prednosti sistema ISO 27001:

 • Primenljivost u svim delatnostima/firmama
 • Unapređenje informacionog sistema
 • Zaštita i očuvanje poslovnog know-how-a
 • Manje ukrštanja i dupliranja informacija – bolja usmerenost i komunikacija
 • Smanjenje rizika od ljudskog faktora

Zašto angažovati SUPORT-TQM?

Konsultantska firma sa licencom i inženjerima sa položenim stručnim ispitom

Iskustvo i reference u velikom broju delatnosti i firmi raznih struktura

Odgovorna lica sa višegodišnjim iskustvom, orijentisanim na praktičnost i efikasnost u primeni

Pouzdana usluga održavanja sistema

Uhodana saradnja sa licenciranim firmama čije su usluge potrebne radi kompletiranja dokumentacije koju propisuje zakonska regulativa

U slučaju hitnih situacija dostupni smo 24 časa i posvećujemo se rešavanju problema u zadatom roku od strane inspekcije

Imate pitanja za nas?Kontaktirajte nas