[email protected]

011/ 3282-584

SuportTQMa

|

Posvetite se poslu i prepustite nama brigu oko:

check-whiteIspunjenja zahteva zakonske regulative

check-whiteUsaglašenosti prema aktuelnim zakonima

check-whitePrimene u svakodnevnom poslovanju

check-whiteInterakciju sa inspekcijama i kontrolama

Posvetite se poslu i prepustite nam brigu oko:

check-whiteZakonske regulative

check-whiteUsaglašenosti prema aktuelnim zakonima

check-whitePrimene u svakodnevnom poslovanju

check-whiteInterakciju sa inspekcijama i kontrolama

EN ISO 50001 – EnMS – Sistem Energetske Efikasnosti

Adekvatan i efektivan EnMS sistem za organizaciju:

 • Energetski pregled organizacije sa sagledavanjem potencijala za uštedu energije i smanjenje troškova
 • Kategorizacija objekata po Energetskoj efikanosti - objekti koji ispunjavaju zahteve energetske efikasnosti
 • Menadžment troškova energenata – proistekli iz Energetske ne-efikasnosti
 • LEAN metode za poboljšanje Energetskih efikasnosti i performansi
 • Monitoring i izveštavanje o učinku EnMS
 • Kontinualno poboljšanje Energetske efikanosti objekata

Šta obuhvata implementacija EnMS sistema:

 • Obuka rukovodstva (i svih ključnih kadrova) za upravljanje EnMS-om
 • Energetski audit:
  • Prikupljanje i obrada podataka o potrošnji energenata
  • Analiza podataka za identifikovanje prostora za poboljšanje uštede, tj smanjenje troškova poslovanja
  • Posebna pažnja za značajne potrošače u organizaciji / firmi
 • Definisanje energetske osnove, za poređenje potrošnje po godinama
 • Izrada izveštaja o energetskom preispitivanju
 • Akcioni plan za uštedu energije:
  • Definisanje Energetskih ciljeva
  • Izrada procedura prema standard EN ISO 50001
  • Pomoć pri interpretaciji i implementaciji zahteva standarda
 • Izrada potrebnih evidencija (Formulari/izveštaji)
 • Realizacija internih provera sistema EnMS

Zašto angažovati SUPORT-TQM?

Konsultantska firma sa licencom i inženjerima sa položenim stručnim ispitom

Iskustvo i reference u velikom broju delatnosti i firmi raznih struktura

Odgovorna lica sa višegodišnjim iskustvom, orijentisanim na praktičnost i efikasnost u primeni

Pouzdana usluga održavanja sistema

Uhodana saradnja sa licenciranim firmama čije su usluge potrebne radi kompletiranja dokumentacije koju propisuje zakonska regulativa

U slučaju hitnih situacija dostupni smo 24 časa i posvećujemo se rešavanju problema u zadatom roku od strane inspekcije

Imate pitanja za nas?Kontaktirajte nas