[email protected]

011/ 3282-584

SuportTQMa

|

Posvetite se poslu i prepustite nama brigu oko:

check-whiteIspunjenja zahteva zakonske regulative

check-whiteUsaglašenosti prema aktuelnim zakonima

check-whitePrimene u svakodnevnom poslovanju

check-whiteInterakciju sa inspekcijama i kontrolama

Posvetite se poslu i prepustite nam brigu oko:

check-whiteZakonske regulative

check-whiteUsaglašenosti prema aktuelnim zakonima

check-whitePrimene u svakodnevnom poslovanju

check-whiteInterakciju sa inspekcijama i kontrolama

QMS – Sistem menadžmenta kvalitetom

Zašto je potreban SRPS ISO 9001:2015

 • Izvoz ka EU
 • Zahtevi klijenata
 • Učestvovanje na tenderima

Ciljevi QMS sistema:

 • Sistematičan, jasan i praktičan pristup vođenju preduzeća
 • Analiza i poboljšanje performansi poslovnog sistema
 • Integrisanje i optimizacija procesa (rada) i ispunjavanje zahteva za postizanje kvaliteta proizvoda i usluga
 • Eliminacija „putovanja greške“ kroz proizvodno/uslužni proces

Projektovanje i uvođenje QMS-a:

 • Utvrđivanje ciljeva i planiranje procesa radi obezbeđivanja kvaliteta
 • Tehnički propisi i standardi za proizvode i usluge
 • Analiza (složenosti) procesa, proizvoda i usluga
 • Zahtevi SRPS ISO 9001:2015
  • Uspostavljanje i primena dokumentovanih informacija
  • Procena rizika za sve glavne procese i zainteresovane strane
  • Praćenje i merenje rezultata procesa
  • Korektivne mere i unapređenje performansi procesa
 • Za potrebe sertifikacije – kriterijumi ocenjivača

Procesi ISO 9001:

 • Upravljanje dokumentima i zapisima
 • Interno komuniciranje, od nuđenja i ugovaranja do isporuke i računovodstva
 • Planiranje i razvijanje procesa za realizaciju proizvoda/usluga
 • Utvrđivanje i preispitivanje zahteva za proizvod/uslugu, kao i komuniciranje sa korisnikom
 • Projektovanje i razvoj, karakteristike i performanse proizvoda
 • Nabavka: informacije o nabavci, verifikacija predmeta nabavke
 • Upravljanje realizacijom, identifikacija i sledljivost, interni i eksterni transport, skladištenje, pakovanje, isporuka i post-prodajne aktivnosti
 • Upravljanje uređajima za praćenje i merenje
 • Interna provera, praćenje i merenje performansi procesa, praćenje i merenje karakteristika proizvoda, upravljanje neusaglašenim proizvodom, analiza podataka.

Zašto angažovati SUPORT-TQM?

Konsultantska firma sa licencom i inženjerima sa položenim stručnim ispitom

Iskustvo i reference u velikom broju delatnosti i firmi raznih struktura

Odgovorna lica sa višegodišnjim iskustvom, orijentisanim na praktičnost i efikasnost u primeni

Pouzdana usluga održavanja sistema

Uhodana saradnja sa licenciranim firmama čije su usluge potrebne radi kompletiranja dokumentacije koju propisuje zakonska regulativa

U slučaju hitnih situacija dostupni smo 24 časa i posvećujemo se rešavanju problema u zadatom roku od strane inspekcije

Imate pitanja za nas?Kontaktirajte nas